Aanmelden

Abiturus is het kwaliteitsregister voor abituriënten (afgestudeerden) van door de SNRO geaccrediteerde startopleidingen, Medische en/of Psychosociale Basiskennis (MPsBK) en bij- en nascholingen. Registratie geeft duidelijkheid over uw opleidingsniveau als complementair zorgverlener. Dat kan nodig zijn voor beroepsverenigingen die willen weten welke startopleidingen of bij- en nascholingen u heeft gevolgd, voor de landelijke verzekeraars die willen weten of u MPsBK heeft behaald, en bijvoorbeeld voor de Belastingdienst bij een aanvraag voor BTW-vrijstelling (alleen bij opleidingen van 240 EC).

Met uw opname in ARCOS wordt bevestigd dat u daadwerkelijk een geaccrediteerde opleiding succesvol heeft afgerond. Het register functioneert zo als controle instrument. U voldoet hiermee aan de eis van de landelijke verzekeraars ten aanzien van uw deskundigheid op het gebied van MPsBK om voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarnaast eisen de verzekeraars het lidmaatschap van een complementaire beroepsvereniging.

Abiturus staat, om privacy te garanderen, op een aparte server. Uw opname in het register wordt jaarlijks vernieuwd.
De kosten voor de opname in het register zijn jaarlijks € 37,50 inclusief BTW.

Met het certificaat kunt u bij uw beroepsvereniging aantonen dat u onafhankelijk vastgesteld voldaan heeft aan de eis van de zorgverzekeraars voor MPsBK. Ondervindt u problemen bij het downloaden van het certificaat, mailt u dan gerust naar: info@abiturus.nl