Instituten van abiturus

Instituten van abiturus
Delen

Wat is Con Amore voor opleiding?

Sylvester: "Met Con Amore nemen wij op onze manier verantwoording voor het ontwikkelen van een nieuwe generatie goedopgeleide paramedische zorg professionals. We krijgen meer en meer therapeuten in de zorg en zo werd het voor zorgverzekeraars moeilijk om te kiezen voor wie cliënten een vergoeding zouden moeten krijgen. Ze vonden dat er meer duidelijkheid moest komen en stelden een paar voorwaarden op. Een van die voorwaarden was toen: “Een professional moet genoeg kennis hebben van de westerse medische basis kennis of de psychosociale medische basis kennis, afgekort MBK en PSBK.” Sommige beroepsopleidingen hebben deze kennis als onderdeel van hun opleiding maar niet allemaal. Wij bieden ze los van elkaar en nu ook, holistisch als een geheel."

Voor wie is Con Amore er?

Sylvester: "We zijn er voor de zorgverleners. In 2010 richtte mijn vader zich in eerste instantie op complementair werkende therapeuten met zijn opleiding. Hij had toen 30 jaar als antroposofische huisart gewerkt en samen met zijn vrouw gaf hij les door heel Nederland. In 2013 implementeerde mijn zus, Rose de accreditatie procedure die nodig is voor de erkenning van de bovengenoemde zorgverzekeraars-vraag en dat maakt dat Con Amore in een stroomversnelling kwam. Verpleegkundigen en verzorgende kiezen nu ook voor ons en zo is de zorgverlener ons publiek geworden."

Wat kunnen studenten van Con Amore?

Sylvester: "Onze studenten kunnen op gelijke voet samenwerken met medische en paramedische zorgverleners en ze spreken dezelfde taal. Als ik wat formeler antwoord kan ik zeggen dat ze voldoen aan de PLATO norm. Dit is een set met eindtermen voor psychosociale en medische basiskennis samengesteld door het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie aan de Universiteit Leiden. Alle opleidingen zijn geaccrediteerd door de SNRO en zo borgen we kwaliteit. Voor ons is het de manier om aan onze missie, het realiseren van een kwalitatieve integrale geneeskunde, te werken."

Welke oplossingen bieden ze?

Sylvester: "Medische en paramedische zorgverleners ontmoeten, stimuleren en inspireren elkaar in onze lessen. Zorgverleners moeten niet alleen voldoen aan een hoog kwaliteitsniveau als het gaat om opleidingen en kennis. Ook hun communicatieve vakkundigheid, psychosociale bagage en professionele attitude moet op orde zijn en flink ook. Doordat bij ons in korte tijd alle relevante onderwerpen uit de geneeskunde en de psychologie de revue passeren, krijgen ze een bijzondere mix aan kennis. Ogen worden geopend voor samenhang in het geheel en dat blijkt heel verfrissend te werken, ook op soms ingesleten inzichten en patronen."

Hoe ben je bij Con Amore terecht gekomen?

Sylvester: "Geheel onverwachts moet ik bekennen. Ik was als IT-er werkzaak bij de politie en Con Amore stond niet op mijn ‘toekomstplannen-lijstje’. Toch kon in 2014 de vraag van mijn vader om hem te helpen niet weerstaan en vandaag ben ik daar maar wat blij om. Ik startte als bedrijfskundige vooral achter de schermen. Ik startte samen met mijn broer Arthur die de verantwoording voor de vormgeving van onze website op zich nam. Ik heb de lesomgeving geautomatiseerd op zo ongeveer alle vlakken en ben gaan samenwerken met beroepsvereringen en andere organisaties in dit veld. En voor mij is de ontwikkeling van het werkklimaat van vandaag dat in lijn is met de idealen van Con Amore zeer belangrijk. De liefde voor en betrokkenheid met het werken met studenten is voor ons als familie een belangrijk onderdeel zoals je mag verwachten met Con Amore als naam."

Welke droom heb je voor Con Amore?

Sylvester: "2020 laat ons allemaal nadenken over wat echt belangrijk is. Con Amore zal blijven werken aan die nieuwe digitale leerervaring. En als we dan bij elkaar komen dan doen we dat bijzonder. Geen systeemplafonds en weinig aansprekende kantoren maar groen, buiten en verbindend!

En Con Amore wil de wereld in. Doordat we samenwerken met een inspirerende Yoga School die vaak in het Engels communiceren zijn we gestart met het vertalen van onze opleiding. Ze hebben interesse dus dat snijdt  meteen hout. En ook in Amerika is interesse voor onze “schakel” tussen oosters en westers. Ik kijk uit naar wat dat ons de komende tijd gaat brengen, erg leuk!"