Quality Enhancement ☸︎ Literatuurstudie

Quality Enhancement ☸︎ Literatuurstudie
Delen

Verzekering of garantie versus verbetering, de vertaling dekt dat de lading?

Debbie: "Accreditatie en verzekering is niet noodzakelijk helemaal hetzelfde. Er is de externe en de interne kijk. De verzekering gaat ook om de interne manier. Accreditatie is “extern” en vanbuiten af. Verschillende studies tonen een verband aan tussen die verzekering en verbetering. Verbetering is een begrip waar veel verschil in mening over bestaat, ook omdat het lastig meetbaar is. SNRO ziet accreditatie als een doorgaand model waar constant aan verbetering wordt gewerkt, het stopt niet. Wanneer de academie de accreditatie slechts als een moment opname ziet kan er zelfs een rem of achteruitgang ontstaan. Als ze het proces in gaan met als inzet ‘we willen ons constant verbeteren’ dan is die kans ook echt groot. De houding van de Academie zelf is erg belangrijk. Een goede leider binnen een academie is sterk bepalend als je kijkt naar die doorgaande lijn in verbetering."

Hoe kunnen we kwaliteit definiëren in dit onderzoek?

Debbie: "Een universele definitie voor kwaliteit in een dienst is er eigenlijk niet. Het is een begrip dat ruim ingevuld wordt is voor wie er mee werkt. Er is altijd meer gekeken naar de kwaliteit van een product en pas later naar die diensten. Stakeholders zijn belangrijk, wat verwachten ze. Er wordt wel constant terug gegrepen naar 'Harvey en Green'. Ook zij noemen verschillende definities die gebruikt worden. Zelfs voor onderwijs kun je niet een definitie noemen. Het gaat mee met de tijd en naar mate het onderwijs door ontwikkelt, ontwikkelt de definitie ook mee."

'Kwaliteitscultuur is een cultuur waarin iedereen binnen de organisatie, niet enkel de kwaliteitscontroleurs, verantwoordelijk is voor kwaliteit', verwoordden onderzoekers Lee Harvey and Diana Green het in 1993 in hun werk 'Defining Quality''

Debbie: "De challange tegenwoordig is niet meer het vinden van informatie maar de beoordeling ervan. De rol van leraar is veel meer empowerment, eerst luisteren en bepalen welke student je voor je hebt en met die informatie aan de slag gaan."

Als je kijkt naar alle kennis die jij hebt opgedaan door dit onderzoek, denk je dat accreditatie en quality insurance quality enhancement beter onderwijs voor de student oplevert? Of heb je punten die misschien ook een waarde zouden kunnen hebben?

Debbie: "Ja, accreditatie draagt bij aan verbetering van iets waar zij deel van uitmaken. Als je wilt kijken naar wat er nog meer zou kunnen dan denk ik dat “student voice” nog een onderdeel zou kunnen zijn. Het is nu nog niet een onderdeel van de kern van het proces. Er is nu een beoordeling van de materie gemaakt en minder van de ervaring van de student. De kunst is om dat functioneel en interpreteerbaar te maken en ook nog binnen een bepaalde tijd."

Je noemt de eigenschappen van de lerende organisatie, wat kun je daar over zeggen in dit onderzoek?

Debbie: "Een accreditatie-proces kan leiden tot verbetering. Het wil niet zeggen dat het altijd of automatisch tot een doorgaande verbeterende ontwikkeling leidt. Je hebt de insteek van een lerende organisatie nodig om te komen tot die continue verbetering. Met de juiste ambitie kan accreditatie aanzet geven tot het worden van die lerende organisatie."

Het 'octet van kwaliteit', wat kun je daar nog meer over zeggen.

Debbie: "Het geeft aan welke factoren van invloed zijn en ertoe bijdragen dat een onderwijsinstelling kan werken aan kwaliteit. Deze begrippen bepalen hoe succesvol een accreditatie proces kan zijn. Afhankelijk van wat ze betekenen binnen een instelling, dus waar leidt het toe. Vragen als:

  • Wat is een leerling profiel?
  • Hoe is de faculteit samengesteld?
  • Hoe staat het met het leiderschap?
  • Hoe zien zij het proces?
  • Is het een springplank naar iets beters?

Het verschilt erg per onderwijs instelling. Is een instelling een lerende organisatie of kan het dat worden? Of moeten er nog echt zaken veranderen om tot verbetering te kunnen leiden. Als een leider een houding heeft van: ‘We willen een lerende organisatie zijn’, en een faculteit denkt: ‘Dat gaat alleen maar extra werk opleveren’, dan conflicteert dit erg. Dit moet intern eerst opgelost worden. Per definitie is er dan minder succes en dat kan in de toekomst wel veranderen maar niet voor dit moment."

Als we alles samenvoegen, wat zou je nog willen aanvullen?

Debbie: "Die verbetering vind ik boeiend. De invloed van accreditatie en het spanningsveld met verbetering, daar zou ik graag nog verder over lezen en leren. Ik zou ook nog meer willen lezen over het cam-veld. Ik zou andere bronnen willen vinden en ik weet niet waar ik dat moet vinden."