ARCOS

abituriëntenregister

Faq

 
Ziektekostenverzekeraars maar ook beroepsverenigingen willen graag bewijzen dat therapeuten de verplichte bijscholing Medische en Psychosociale Basiskennis (MPsBK) hebben gevolgd. Dat kan in het onafhankelijke abituriëntenregister ARCOS. Hierbij vindt verificatie plaats van uw behaalde diplomering.
Naast het vastleggen van uw certificering voor MPsBK kunt u binnenkort ook alle gevolgde bij- en nascholingen vastleggen en met 1 druk op de knop versturen of aanleveren. Verzekeraars en beroepsverenigingen kunnen via ARCOS eenvoudig checken of u gediplomeerd bent en aan de eisen voldoet. U hebt het overzicht en kunt bij onduidelijkheden contact opnemen.
Naast de ontwikkelkosten zijn er kosten voor het actueel houden van de website, en het verzorgen van koppelingen met zorgverzekeraars, opleidingsinstituten en de beroepsverenigingen. De kosten voor deze registratie in ARCOS bedragen € 37,50 per jaar. Tot 2018 blijft dit bedrag gegarandeerd hetzelfde. Er zijn ook opleidingsinstituten die de registratie kosten voor haar rekening nemen, mits de ingeschreven student de opleidingen MPsBK inclusief de bij- en nascholingen bij dat opleidingsinstituut volgt.
Ja dat kan als je beide opleidingen gedaan hebt. Pas op: in MBK zit een stukje PsBK en in PsBK een stukje MBK. Dan heb je 1 onderdeel gevolgd.
Con Amore is een opleidingsinstituut dat voor haar afstudeerders de registratie en inschrijvingskosten voor haar rekening neemt. U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen. U krijgt bericht vanuit ARCOS wanneer u bent geregistreerd. Vanaf dat moment ontvangt u inloggegevens en kunt u zelf uw certificaat downloaden.
Na aanmelding (https://www.arcos-register.nl/login/register) ontvangt u een inlogcode. Na inloggen (https://www.arcos-register.nl/login) kunt u via ‘Gegevens wijzigen’ uw accountgegevens aanvullen. Voordat u uw certificaat kunt downloaden, moet eerst uw diploma geverifieerd worden. Deze verificatie vindt plaats bij de organisatie waar u uw opleiding hebt gedaan. Hier kan enige tijd overheen gaan. Wanneer het tabblad ‘Arcos certificaat’ verschijnt, kunt u uw certificaat downloaden.
Voor vragen kunt u mailen naar register@arcos-register.nl of via het contactformulier (https://www.arcos-register.nl/contact).